Donationsstipendierna och Liljevalch Jr;s resestipendium
söks av studerande vid fakulteten, medan Bendixsons docentstipendium söks av lärare som är docenter vid fakulteten och som saknar tillsvidare anställning inom vilken forskning kan bedrivas.

Högskoleföreningen vid Stockholms universitet delar årligen ut ett pris till forskare som gjort framstående vetenskapliga prestationer. Urvalet görs inom ramen för de doktorsavhandlingar som ventilerats vid fakulteten föregående kalenderår. På förslag av stipendieberedningen föreslår fakultetsnämnden en pristagare till Högskoleföreningen.

Forskarstuderande som har två år kvar till disputation kan söka Sigrid Arrhenius stipendium. För detta stipendium utses en särskild beredningsgrupp.

Stipendeberedningen består av en lärarrepresentant med personlig suppleant/sektion. Kåren får utse en studeranderepresentant/sektion och suppleanter för dessa.

Ordförande

Per-Erik Tegnér, Fysikum

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie
Per-Erik Tegnér, Fysikum
Suppleant
Mia Deijfen, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen 

Ordinarie
Daniel Daley, Institutionen för biokemi och biofysik
Suppleant
Kalman Szabo, Institutionen för organisk kemi

Biologiska sektionen

Ordinarie
Mattias Mannervik, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
Suppleant
Sara Rydberg, Institutionen för ekologi miljö och botanik

Sektionen för geo-miljövetenskaper

Ordinarie
Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi
Suppleant
Malin Kylander, Institutionen för geologiska vetenskaper

Kansliets representant

Katarina Gustafsson, utredare

Studeranderepresentanter

Kemiska sektionen
Vakant

Biologiska sektionen
Ordinarie: Oskar Nyberg, oskar.nyberg@su.se

Matematisk-fysiska sektionen
Ordinarie: Irina Dumitru, irina.dumitru@fysik.su.se
Suppleant: Oliver Krüger, okruger@math.su.se

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Ordinarie: Eleftheria Theodoropoulou, eleftheria.theodoropoulou@aces.su.se