SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. Kring SciLifeLab byggs en stark forskningsmiljö med utbildning och samverkan. SciLifeLab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet.

Forskare i hela Sverige kan använda de tekniker och den kunskap som finns på SciLifeLab. Akademiska forskare som använder sig av SciLifeLabs infrastruktur betalar en subventionerad användaravgift.

Organisation

 

Lokal organisation, Stockholms universitet

University SciLifeLab Committee

Vid Stockholms universitet finns det en SciLifeLab-kommitté som bereder/hanterar frågor rörande SciLifeLab och fördelning av SFO-medel kopplade till SciLifeLab. Beslut avseende budget för SFO-medel riktade mot verksamhet vid SciLifeLab, samt utlysningar av SciLifeLab Fellows, fattas av Naturvetenskapliga områdesnämnden.

Integration Director

Lena Mäler (Institutionen för biokemi och biofysik) har ett ansvar för att driva SciLifeLab-relaterade frågor inom N-området och för kommunikation mellan olika intressenter på SciLifeLab och SU, och mellan de fyra värduniversiteten i Stockholm-Uppsala regionen.

Scientific Director

Christos Samakovlis (Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut) sitter med i ledningsgruppen (Management group) på SciLifeLab. SU-anställda som sitter i huset i Solna ska i första hand vända sig till Christos i frågor gällande lokaler, infrastruktur osv. 

National Board

Anders Karlhede är SUs ledamot i styrelsen för SciLifelab (National Board) som beslutar om styrning av och medelstilldelning för de Nationella faciliteterna.

Kontakt

Kontaktpersoner Stockholms universitet

Lena Mäler, Institutionen för biokemi och biofysik:
08-16 24 48 lena.maler@dbb.su.se

Christos Samakovlis, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut:
08-16 15 64 christos.samakovlis@su.se

Provberedning, teknologier, plattformar och faciliteter:

Kontakta den aktuella plattformen/faciliteten direkt.

Forskare:

Kontaktinformation till SciLifeLab:s faculty finns under varje gruppledares sida.

Övrig kontakt

På SciLifeLab´s hemsida

Utlysningar

Utlysningarna finns ut på SciLifeLab:s hemsida

Strategier

SU Strategies for SciLifeLab (14730 Kb)