Naturvetenskapliga områdets interna organisation innefattar ett antal beredande organ för vissa sakfrågor. Kansliet har en strategisk roll i att till institutionerna förmedla beslut fattade på alla nivåer inom universitetet, liksom av regering, riksdag och andra myndigheter. Kansliet ska skapa goda förutsättningar för fakultetens utbildning, forskning och samverkan med samhället genom att vara stödfunktion gentemot institutionerna i utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor, informationsfrågor och övriga administrativa rutiner. Vår målsättning är att inhämtande av uppgifter, endast i undantagsfall, ska kräva merarbete på institutionerna.

En av huvuduppgifterna är att sköta uppföljning av områdets verksamhet: ekonomisk, verksamhetsuppgifter, personal mm. Kansliets medarbetare deltar i många universitetsgemensamma utvecklingsprojekt i samarbete med andra förvaltningsenheter. Kansliets arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, stor tillgänglighet och ska effektivt utnyttja tid och andra resurser.

 

 


Katariina Kiviniemi Birgersson

Kanslichef
E-post: katariina.kiviniemi.birgersson@su.se
Tfn: 08- 16 22 66

 

 

 

 

Lina Enell

Tjänstledig
Kommunikatör
E-post: lina.enell@su.se
Tfn: 08-16 39 04


 

 

 

 

 

 

Per Nordström

Kommunikatör
E-post: per.nordstrom@su.se
Tfn: 0702-81 90 06


 

 

 

Rahwa Ghebresellase

 

 

 

Rahwa Ghebresellase

Utredare
E-post: rahwa.ghebresellase@su.se
Tfn: 08-16 21 27

 

 

 

Linn Glasser Skog

Tjänstledig
Handläggare
E-post: linn.glasser.skog@su.se
Tfn: 08-16 20 37

 

 

 

Katarina Gustafsson

Utredare, lärarrekrytering, stipendier, val till områdesnämnd, utbildningsfrågor på forskarnivå
E-post: katarina.gustafsson@su.se
Tfn: 08-16 22 92

 

 

 

 

Carl-Johan Högberg

Utbildningsledare, utbildningsfrågor på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå
E-post: carl-johan.hogberg@su.se
Tfn: 08-16 22 84

 

 

 

 

Anders Jigin

Controller
E-post: anders.jigin@su.se
Tfn: 08-16 22 75

 

 

 

 

Ulrika Kaby

Utbildningsledare
E-post: ulrika.kaby@su.se
Tfn: 08-16 22 69

 

 

 

 

Ewa Lach

Områdesnämndens sekreterare, sköter fakultetens och kansliets fakturor
E-post: ewa.lach@su.se
Tfn: 08-16 25 25

 

 

 

 

Sanna Lundsten

Kommunikatör
E-post: sanna.lundsten@su.se
Tfn: 08-16 35 92

 

 

Mikael Stenberg

Utredare, lärarrekrytering,  docentärenden, disputationer
E-post: mikael.stenberg@su.se
Tfn: 08-16 20 86

 

 

 

 

Ann-Christine Engvall Stjernberg

Handläggare
E-post: ann-christine.stjernberg@su.se
Tlf: 08-16 21 27

  

Daria Zheltukhina

Föräldraledig
Handläggare, befordringsärenden, avtalsärenden, disputationer, stipendier
E-post: daria.zheltukhina@su.se
Tfn: 08-16 20 37