Naturvetenskapliga områdets interna organisation innefattar ett antal beredande organ för vissa sakfrågor. Kansliet har en strategisk roll i att till institutionerna förmedla beslut fattade på alla nivåer inom universitetet, liksom av regering, riksdag och andra myndigheter. Kansliet ska skapa goda förutsättningar för fakultetens utbildning, forskning och samverkan med samhället genom att vara stödfunktion gentemot institutionerna i utbildningsfrågor, ekonomiska frågor, personalfrågor, informationsfrågor och övriga administrativa rutiner. Vår målsättning är att inhämtande av uppgifter, endast i undantagsfall, ska kräva merarbete på institutionerna.

En av huvuduppgifterna är att sköta uppföljning av områdets verksamhet: ekonomisk, verksamhetsuppgifter, personal mm. Kansliets medarbetare deltar i många universitetsgemensamma utvecklingsprojekt i samarbete med andra förvaltningsenheter. Kansliets arbete ska kännetecknas av hög kvalitet, stor tillgänglighet och ska effektivt utnyttja tid och andra resurser.

 

 


Katariina Kiviniemi Birgersson

Kanslichef
E-post: katariina.kiviniemi.birgersson@su.se
Tfn: 08- 16 22 66

 

Rahwa Ghebresellase

 

 

Rahwa Ghebresellase

Utredare
E-post: rahwa.ghebresellase@su.se
Tfn: 08-16 21 27

 

 

 

Carl-Johan Högberg

Utbildningsledare
E-post: carl-johan.hogberg@su.se
Tfn: 08-16 22 84

 

 

 

 

Anders Jigin

Controller
E-post: anders.jigin@su.se
Tfn: 08-16 22 75

 

 

 

Karin Jonsson


Kommunikatör
E-post: karin.jonsson@su.se
Tfn: 08-16 35 92

 

 

 

Ulrika Kaby

Utbildningsledare
E-post: ulrika.kaby@su.se
Tfn: 08-16 22 69

 

 

 

 

Ewa Lach

Fakultetssekreterare
E-post: ewa.lach@su.se
Tfn: 08-16 25 25

 

 

 

 

Sanna Lundsten

Kommunikatör (föräldraledig)
E-post: sanna.lundsten@su.se
Tfn: 08-16 35 92

 

 

 

 

 

 

 

Carina Nymark

Utredare
E-post: carina.nymark@su.se
Tfn: 08-16 22 92

 
 

 

Mikael Stenberg

Utredare
E-post: mikael.stenberg@su.se
Tfn: 08-16 20 86

 

 
Porträtt av Elisabeth Sturesson

 

 

Elisabeth Sturesson

Handläggare
E-post: elisabeth.sturesson@su.se
Tfn: 08-16 17 67

 

 


 

Daria Zheltukhina Nyholm

Handläggare
E-post: daria.zheltukhina.nyholm@su.se
Tfn: 08-16 20 37