Ordförande:
Henrik Cederquist, dekanus

Övriga ledamöter:
Ylva Engström, prodekanus
Barbara Wohlfarth, sektionsdekanus för Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Berit Olofsson, sektionsdekanus för Kemiska sektionen
Tom Britton, sektionsdekanus för Matematisk-fysiska sektionen
Sören Nylin, sektionsdekanus för Biologiska sektionen
Joakim Edsjö, Grundutbildningsberedningens ordförande

Kanslistöd:
Katariina Kiviniemi Birgersson, kanslichef

Studeranderepresentanter:

Ordinarie: Yuan Guo, yuan.guo@su.se
Suppleant: Victor Karlström, victor.karlstrom@su.se