Sammansättning

Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, Grundutbildningsberedningens (GB:s) ordförande och två studentrepresentanter (utses av kåren). Om sektionsdekan är förhindrad att delta i ett möte kan vice ordförande för sektionen ersätta vid aktuellt möte. Om GB:s ordförande är förhindrad att delta i ett möte kan vice ordförande för GB ersätta vid aktuellt möte. Kanslichefen deltar i AU:s möten och övriga i kansliet är välkomna att delta.

Ordförande

Henrik Cederquist, dekanus

Övriga ledamöter

Lena Mäler, prodekanus
Tom Britton, sektionsdekanus för Matematisk-fysiska sektionen
Martin Jakobsson, sektionsdekanus för Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Berit Olofsson, sektionsdekanus för Kemiska sektionen
Catarina Rydin, sektionsdekanus för Biologiska sektionen
Joakim Edsjö, Grundutbildningsberedningens ordförande

Studentrepresentant

Ordinarie: Nadia Flodgren