Sammansättning

Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, GB-ordförande och två studentrepresentanter (utses av kåren). Fackliga representanter har närvaro och yttranderätt. Om sektionsdekan är förhindrad att delta i möte kan vice ordförande för LFN ersätta vid aktuellt möte. 

Ledamöter

Dekanus: Lena Mäler
Prodekanus: Martin Jakobsson
Sektionsdekan: Catarina Rydin
Sektionsdekan: Regina Lindborg 
Sektionsdekan: Erik Lindahl
Sektionsdekan: Joakim Edsjö
Ordförande Grundutbildningsberedningen: Alasdair Skelton

Studentrepresentanter

Ordinarie: Filippo Schiavo
Suppleant: Natalia Karolina Kuk

Facklig representant

Ordinarie: Roger Persson-Österman, Saco
Suppleant: Jessica Slove Davidson, Saco