Sammansättning

Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, GB-ordförande och två studentrepresentanter (utses av kåren). Fackliga representanter har närvaro och yttranderätt. Om sektionsdekan är förhindrad att delta i möte kan vice ordförande för LFN ersätta vid aktuellt möte. 

Ledamöter

Dekanus: Henrik Cederquist
Prodekanus: Lena Mäler
Sektionsdekan: Catarina Rydin
Sektionsdekan: Martin Jakobsson
Sektionsdekan: Berit Olofsson
Sektionsdekan: Tom Britton
Ordförande GB: Joakim Edsjö

Studentrepresentant

Ordinarie: Divya Bharati
Ordinarie: Matti Jansson
Suppleant: Filippo Schiavo

Facklig representant

Ordinarie: Roger Persson-Österman, Saco
Suppleant: Jessica Slove Davidson, Saco