Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

Catarina Rydin, ordförande, DEEP
Niclas Kolm, vice ordförande, Zoologi
Ove Eriksson, DEEP, prefekt
Bengt Karlsson, Zoologi, prefekt
Neus Visa, MBW, prefekt
Ann-Kristin Östlund Farrants, BIG, prefekt
Eva Sverremark Ekström, MBW, ON-ledamot
Mattias Mannervik, MBW, ON-suppleant
Emily Baird, Zoologi
Antonio Barragan, MBW, SR
Björn Birgersson, BIG, SR
Kristoffer Hylander, DEEP, SR
Kristina Jonas, MBW
Linda Laikre, Zoologi, SR/stf prefekt
Jessica Slove Davidson, BIG, SR
Claes Andréasson, MBW (Forskarskolan)
Sara Rydberg, DEEP, SR (Forskarskolan)
Sarah Cornell, SRC
Tina Elfwing, ÖC, föreståndare
Lovisa Lundholm, MBW (Young Faculty)
Vasilios Tsarouhas, MBW (Young Faculty)

Suppleant

Line Gordon, SRC, föreståndare

Studentrepresentant

Felicia Tinghag