Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

Catarina Rydin, ordförande, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Niclas Kolm, vice ordförande, Zoologiska institutionen

Kristoffer Hylander, prefekt, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Bengt Karlsson, prefekt, Zoologiska institutionen
Neus Visa, prefekt, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Ann-Kristin Östlund Farrants, prefekt, Institutionen för biologisk grundutbildning
Ann-Beth Jonsson, ON-gruppsuppleant, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Mattias Mannervik, ON-ledamot, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Emily Baird, Zoologiska institutionen
Antonio Barragan, studierektor, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Björn Birgersson, studierektor, Institutionen för biologisk grundutbildning
Francisco Nascimento, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Kristina Jonas, studierektor, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Carl Gotthard, studierektor Zoologiska institutionen
Jessica Slove Davidson, studierektor, Institutionen för biologisk grundutbildning
Susanne Keipert, Forskarskolan, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Sara Rydberg, studierektor Forskarskolan, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Örjan Bodin, Stockholms resilienscentrum
Tina Elfwing, föreståndare, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Gunvor Larsson, föreståndare, Bergianska botaniska trädgården
Lovisa Lundholm, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (Young Faculty)
Vasilios Tsarouhas, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (Young Faculty)