Ledamöter

Ordförande: Regina Lindborg, Institutionen för naturgeografi

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie

Johan Nilsson, Meteorologiska institutionen

Suppleant

Annemarie Luger, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

Ordinarie

Arne Elofsson, Institutionen för biokemi och biofysik

Suppleant

Göran Widmalm, Institutionen för organisk kemi

Biologiska sektionen

Ordinarie

Anna-Lena Spetz, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Suppleant

Jon Norberg, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie

Elena Gorokhova, Institutionen för miljövetenskap

Suppleant

Margareta Hansson, Institutionen för naturgeografi