Fakultetens ledning utses av områdesnämnden för en treårsperiod. Den nuvarande ledningen är vald för perioden 2018-01-01— 2020-12-31.

 

 

 

Dekanus
Professor Henrik Cederquist
Fysikum
cederq@fysik.su.se
 

 

 

 

 

 

 

Prodekanus
Professor Ylva Engström
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
ylva.engstrom@su.se

 

 

 

 

 Grundutbildningsberedningen
Ordförande
Professor Joakim Edsjö
Fysikum
edsjo@fysik.su.se

 

 


 

 

 

Matematisk-fysiska sektionen
Sektionsdekan
Professor Tom Britton
Matematiska institutionen
tom.britton@math.su.se
 

 

 

 

 

Kemiska sektionen
Sektionsdekan
Professor Berit Olofsson
Institutionen för organisk kemi
berit.olofsson@su.se

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Biologiska sektionen
Sektionsdekan
Professor Sören Nylin
Zoologiska institutionen
soren.nylin@zoologi.su.se

  

 


 

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Sektionsdekan,
Professor Barbara Wohlfarth
Institutionen för geologiska vetenskaper
barbara@geo.su.se

 

 

 

 

Grundutbildningsberedningen
Vice ordförande
Professor Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
Alasdair.Skelton@geo.su.se

Matematisk-fysiska sektionen
Vice ordförande
Universitetslektor Maria Andrée
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
maria.andree@mnd.su.se

Kemiska sektionen
Vice ordförande
Professor Berit Olofsson,
Institutionen för organisk kemi
Berit.Olofsson@su.se

Biologi sektionen
Vice ordförande
Professor Catarina Rydin
Institutionen för ekologi miljö och botanik
Catarina.Rydin@su.se

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Vice ordförande
Universitetslektor Jerker Jarsjö
Institutionen för naturgeografi
jerker.jarsjo@natgeo.su.se