Forskarutbildningsberedningen, FB (före detta KUF-gruppen), är den beredningsgrupp som ser till att fakultetens doktorandhandledare erbjuds kurs i handledarskap. Gruppen initierar också undersökningar av forskarutbildningen och ordnar studierektorsmöten.

I Forskarutbildningsberedningen kan doktorander ta upp eventuella problem inom forskarutbildningen som de vill att fakultetsnämnden ska uppmärksamma. FB kan även vara fakultetens beredande organ för remisser rörande forskarutbildningen.


Ordförande

Sören Nylin, Zoologi
 

Ma-fys sektionen

Ordinarie

Per-Erik Tegnér, Fysikum
Alexander Berglund, Matematiska institutionen

Suppleant

Jesper Sollerman, Institutionen för astronomi

Kemiska sektionen

Ordinarie

Pia Ädelroth, Institutionen för biokemi och biofysik
Pher Andersson, Institutionen för organisk kemi

Suppleant

Niklas Hedin, Institutionen för material- och miljökemi

Biologiska sektionen

Ordinarie

Claes Andreasson, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Sören Nylin, Zoologiska institutionen

Suppleant

Clare Bradshaw, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Sektionen för geo- och miljö

Ordinarie

Elena Gorokhova, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
Helle Skånes, Institutionen för naturgeografi

Suppleant

Helen Coxall, Institutionen för geologiska vetenskaper


Forskarstuderande:

Kemiska sektionen
Ordinarie: Alexandros Karyolaimos, alexandros.karyolaimos@dbb.su.se

Biologiska sektionen
Ordinarie: Roshan Vaid, roshan.vaid@su.se

Matematisk-fysiska sektionen
Ordinarie: Hampus Engsner, hampus.engsner@math.su.se
Suppleant: Anton Ljungdahl, anton.ljungdahl@fysik.su.se

Sektionen för geo- och miljövetenskaper
Ordinarie: Liselott Källsten, Liselott.Kallsten@aces.su.se
Suppleant: Asa Moitei, asa.motiei@aces.su.se


Kanslistöd:

Katarina Gustafsson, utredare