Ledamöter

Ordförande: Erik Lindahl, Institutionen för biokemi och biofysik
Vice ordförande:

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie

Markus Janson, Institutionen för astronomi
Michael Odelius, Fysikum

Suppleant

Chun-Biu Li, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

Ordinarie

Ulrika Nilsson, Institutionen för material- och miljökemi
Andreas Barth, Institutionen för biokemi och biofysik

Suppleant

Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi

Biologiska sektionen

Ordinarie

Love Dalén, Zoologiska institutionen
Antonio Barragan, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Suppleant

Monika Quinones Winder, Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie

Elena Gorokhova, Institutionen för miljövetenskap
Helle Skånes, Institutionen för naturgeografi

Suppleant

Malin Kylander, Institutionen för geologiska vetenskaper