Sammansättning

Ordförande, vice ordförande (båda utses av dekanus), två lärarrepresentanter per sektion (inklusive vice ordförande) med en gruppsuppleant och en forskarstuderande per sektion med en suppleant (utses av kåren). Ordförande bör vara en person som ingår i AU. Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentanter och gruppsuppleant för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Ordförande: Tom Britton, Matematik
Vice ordförande: Per-Erik Tegnér, Fysikum

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie
Alexander Berglund, Matematik
Per-Erik Tegnér, Fysikum

Suppleant
Jesper Sollerman, Astronomi

Kemiska sektionen

Ordinarie
Pher Andersson, Organisk kemi
Pia Ädelroth, DBB

Suppleant
Ulrika Nilsson, MMK

Biologiska sektionen

Ordinarie
Claes Andréasson, MBW
Monika Quinones Winder, DEEP (från och med 1 augusti 2021)

Suppleant
Sören Nylin, Zoologi

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie
Elena Gorokhova, ACES
Helle Skånes, NG

Suppleant
Malin Kylander, IGV

Studentrepresentanter

Ordinarie: Aliki Litsa
Ordinarie: Roger Cattaneo