Ledamöter

Matematisk-fysiska lärarförslagsnämnden

Ordinarie

Joakim Edsjö, ordförande, Fysikum
Johan Nilsson, vice ordförande, Meteorologiska institutionen
Maria Deijfen, Matematiska institutionen
Eva Lindroth, Fysikum

Gruppsuppleanter

Frida Bender, Meteorologiska institutionen
Pavel Kurasov, Matematiska institutionen
Karin Lind, Institutionen för astronomi
Peter Lundqvist, Institutionen för astronomi

Kemiska lärarförslagsnämnden

Ordinarie

Erik Lindahl, ordförande, Institutionen för biokemi och biofysik
Nicole Pamme, vice ordförande, Institutionen för material- och miljökemi
Ville Kaila, Institutionen för biokemi och biofysik
Belén Martín-Matute, Institutionen för organisk kemi

Gruppsuppleanter

Pher Andersson, Institutionen för organisk kemi
Eva Hedlund, Institutionen för biokemi och biofysik
Anneli Kruve, Institutionen för material- och miljökemi
Aji Mathew, Institutionen för material- och miljökemi

Biologiska lärarförslagsnämnden

Ordinarie

Catarina Rydin, ordförande, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Niclas Kolm, vice ordförande, Zoologiska institutionen
John Fitzpatrick, Zoologiska institutionen
Eva Sverremark-Ekström, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Gruppsuppleanter

Claes Andréasson, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Kristina Jonas, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
Francisco Nascimento, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Rhonda Snook, Zoologiska institutionen

Geo-miljövetenskapliga lärarförslagsnämnden

Ordinarie

Regina Lindborg, ordförande, Institutionen för naturgeografi
Matthew MacLeod, vice ordförande, Institutionen för miljövetenskap
Matthew O'Regan, Institutionen för geologiska vetenskaper
Ilona Riipinen, ACES

Gruppsuppleanter

Ian Cousins, Institutionen för miljövetenskap
Nina Kirchner, Institutionen för naturgeografi
Malin Kylander, Institutionen för geologiska vetenskaper
Stefan Wastegård, Institutionen för naturgeografi