Sammansättning

Var och en av de fyra nämnderna består av: Fyra ledamöter (lärare), fyra suppleanter och två studentrepresentanter med suppleanter (utses av kåren). Fackliga representanter har närvaro och yttranderätt. Sektionens dekanus är självskriven ledamot av nämnden och dess ordförande. I normalfallet är sektionens vice ordförande ledamot i nämnden och dess vice ordförande. Ordförande, liksom vice ordförande, bör vara professor. Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentanter och suppleanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

 

Matematisk-fysiska lärarförslagsnämnden

Ordinarie

Tom Britton, ordförande, Matematik
Annica Ekman, vice ordförande, MISU
Pavel Kurasov, Matematik
Eva Lindroth, Fysikum

Gruppsuppleanter

Klas Hultqvist, Fysikum
Gunilla Svensson, MISU
Göran Östlin, Astronomi

Studentrepresentant

Ordinarie: Elena Farahbakhsh Touli
Suppleant: Matti Jansson

Facklig representant

ST: Christophe Premat
SACO: Wolf Geppert, suppleant vakant

 

Kemiska lärarförslagsnämnden

Ordinarie

Berit Olofsson, ordförande, Organisk kemi
Erik Lindahl, vice ordförande, DBB
Pher Andersson, Organisk kemi
Aji Mathew, MMK

Gruppsuppleanter

Niklas Hedin, MMK
Ville Kaila, DBB
Henrietta Nielsen, DBB
Xiaodong Zou, MMK

Studentrepresentant

Nicklas Österlund

Facklig representant

ST: Christophe Premat
SACO: vakant, suppleant vakant

 

Biologiska lärarförslagsnämnden

Ordinarie

Catarina Rydin, ordförande, DEEP
Niclas Kolm, vice ordförande, Zoologi
Sören Nylin, Zoologi
Ann-Kristin Östlund Farrants, MBW

Gruppsuppleanter

Peter Hambäck, DEEP
Kristoffer Hylander, DEEP
Ann-Beth Jonsson, MBW
Neus Visa, MBW

Studentrepresentant

Ruilan Xu
Kanwal Tariq

Facklig representant

ST: Christophe Premat
SACO: Elisabet Weingartner, Frida Edberg suppleant

 

Geo-miljövetenskapliga lärarförslagsnämnden

Ordinarie

Martin Jakobsson, ordförande, IGV
Regina Lindborg, vice ordförande, NG
Matt O'Regan, IGV
Ilona Riipinen, ACES

Gruppsuppleanter

Ian Cousins, ACES
Nina Kirchner, NG
Anna Sobek, ACES
Stefan Wastegård, NG 

Studentrepresentanter

Ordinarie: Divya Bharati
Ordinarie: Yvette Gramlich
Suppleant: John Hader

Facklig representant

ST: Christophe Premat
SACO: Frida Edberg, suppleant: Anna-Lena Egebäck