Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Ordinarie

Regina Lindborg, ordförande, Institutionen för naturgeografi
Matthew MacLeod, vice ordförande, Institutionen för geologiska vetenskaper

Sara Cousins, prefekt,Institutionen för naturgeografi
Carl-Magnus Mörth, prefekt, Institutionen för geologiska vetenskaper
Anna Sobek, prefekt, Institutionen för miljövetenskap
Gustaf Hugelius, ON-ledamot, Institutionen för naturgeografi
Matthew O´Regan, ON-gruppsuppleant, Institutionen för geologiska vetenskaper
Volker Brüchert, studierektor, Institutionen för geologiska vetenskaper
Ann-Kristin Eriksson Wiklund, studierektor, Institutionen för miljövetenskap
Björn Gunnarson, studierektor, Institutionen för naturgeografi

Adjungerade

Fernando Jaramillo,Institutionen för naturgeografi
Christian Stranne,Institutionen för geologiska vetenskaper
Johan Ström,Institutionen för miljövetenskap
Christoph Humborg, Stockholms universitets Östersjöcentrum
Magnus Nyström, Stockholms resilienscentrum 

Suppleanter

Helen Coxall, stf prefekt,Institutionen för geologiska vetenskaper
Stefan Wastegård,stf prefekt,Institutionen för naturgeografi
Paul Zieger, stf prefekt,Institutionen för miljövetenskap