Ledamöter

Ordförande: Alasdair Skelton, Institutionen för geologiska vetenskaper
Vice ordförande: Niklas Janz, Zoologiska institutionen

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie

Samuel Lundqvist, Matematiska institutionen
Fredrik Hellberg, Fysikum

Gruppsuppleant

Jonas Nycander, Meteorologiska institutionen

Kemiska sektionen

Ordinarie

Mats Johnsson, Institutionen för material och miljökemi
Anna-Lena Ström, Institutionen för biokemi och biofysik

Gruppsuppleant

Helena Bergman, KÖL och Institutionen för material och miljökemi

Biologiska sektionen

Ordinarie

Björn Birgersson, Institutionen för biologisk grundutbildning
Mattias Mannervik, Institutionen för molekylär biovetenskap

Gruppsuppleant

Peter Hambäck, Institutionen för ekologi miljö och botanik

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie

Björn Gunnarson, Institutionen för naturgeografi
Richard Gyllencreutz, Institutionen för geologiska vetenskaper

Gruppsuppleant

Ann-Kristin Eriksson Wiklund, Institutionen för miljövetenskap

Första vice ordförande Lärarutbildningsberedningen (LUB)

Joakim Edsjö, Fysikum

Studentrepresentant

Ordinarie: Linnea Andersson