Sammansättning

Ordförande, vice ordförande, ordförande för Lärarutbildningsberedningen (LUS), två representanter per sektion (inklusive vice ordförande) med en gruppsuppleant (förutom Matematisk-fysiska sektionen som har tre representanter och en gruppsuppleant) och tre studentrepresentanter med en gruppsuppleant (utses av kåren). Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter och suppleant för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Ordförande: Joakim Edsjö, Fysikum
Vice ordförande: Alasdair Skelton, IGV

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie

Samuel Lundqvist, Matematik
Åsa Larsson, Fysikum

Gruppsuppleant

 

Kemiska sektionen

Ordinarie

Arnold Maliniak, MMK
Anna-Lena Ström, DBB

Gruppsuppleant

 

Biologiska sektionen

Ordinarie

Ann-Kristin Farrants Östlund, BIG/MBW
Kristoffer Hylander, BIG/DEEP

Gruppsuppleant

Jessica Slove Davidson, BIG

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie

Jerker Jarsjö, NG
Alasdair Skelton, IGV

Gruppsuppleant

Ann-Kristin Eriksson Wiklund, ACES

Ordförande Lärarutbildningsberedningen (LUS)

Björn Birgersson, BIG

Studentrepresentant

Ordinarie: Linnea Andersson
Ordinarie: Alexandre Adler