Sammansättning

GB-ordförande, en representant per sektion (inklusive ordförande för LUS och vice ordförande för GB) och en studentrepresentant med suppleant. Representanterna är även ledamöter i GB. GB:s vice ordförande är personlig suppleant för GB-ordförande. Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Ordförande: Joakim Edsjö, Fysikum
Suppleant: Alasdair Skelton, IGV (vice ordförande för GB)

Matematisk-fysiska sektionen

Samuel Lundqvist, Matematik

Kemiska sektionen

Anna-Lena Ström, DBB

Biologiska sektionen

Björn Birgersson, BIG (Första vice ordförande Lärarutbildningsberedningen (LUB))

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Alasdair Skelton, IGV (vice ordförande för GB)

Studentrepresentant

Ordinarie: Linnea Andersson