I gruppen sitter representanter från fakultetens alla fyra sektioner och många av ledamöterna har kommunikation som en av sina arbetsuppgifter.

Fakultetens informatörer får efter gruppens medgivande genomföra olika kommunikationsprojekt. Exempel på projekt är arbetsmarknadsdagen, medverkan i SACO-mässan, underhåll och produktion av fakultetens webbplats www.science.su.se, samt produktion av informationsbroschyrer såsom fakultetens utbildningskatalog "Gör dig attraktiv på arbetsmarknaden" och Välkomstbroschyren till nyss antagna studenter.

Dessutom sköter informatörerna presskontakter och skriver artiklar till fakultetens interna nyhetsbrev Fakultetsnytt. Ett mycket uppskattat evenemang är den "Levande frågelådan" som genomförs två gånger per år, då femteklassare får komma till universitetet och ställa frågor till forskare. Till sin hjälp har informatörerna studenter, naturvetarambassadörer, som representerar Naturvetenskapliga fakulteten vid olika evenemang.

Ordförande:

Eva Sverremark Ekström, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Matematik-fysik sektionen
Michael Odelius, Fysikum
Anders Hagberg, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen
Charlotte Boegård, Institutionen för material- och miljökemi
Bo Lundgren, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen
Jessica Slove Davidson, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Isabell Stensson, Östersjöcentrum

Sektionen för geo- och miljövetenskap
Malin Stenberg de Serves, Institutionen för naturgeografi
Elisabeth Däcker, Institutionen för geologiska vetenskaper

Kansliets representanter:
Lina Enell, kommunikatör
Per Nordström, kommunikatör
Carl-Johan Högberg, utbildningsledare

Studeranderepresentant
Ordinarie: Irina Dumitru, irina.dumitru@fysik.su.se