I gruppen sitter representanter från fakultetens alla fyra sektioner och många av ledamöterna har kommunikation som en av sina arbetsuppgifter.

Fakultetens kommunikatörer får efter gruppens medgivande genomföra olika kommunikationsprojekt. Exempel på projekt är arbetsmarknadsdagen, medverkan i SACO-mässan, underhåll och produktion av fakultetens webbplats science.su.se, samt produktion av diverse informationsbroschyrer.

Dessutom sköter kommunikatörerna presskontakter och skriver artiklar till fakultetens interna nyhetsbrev Fakultetsnytt. Ett mycket uppskattat årligt evenemang är den "Levande frågelådan", då femteklassare får komma till universitetet och ställa frågor till forskare. Till sin hjälp har kommunikatörerna studenter, naturvetarambassadörer, som representerar Naturvetenskapliga fakulteten vid olika evenemang.

Ordförande:

Eva Sverremark Ekström, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Matematik-fysik sektionen

Michael Odelius, Fysikum
Johann Selewa, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

Charlotte Boegård, Institutionen för material- och miljökemi
Bo Lundgren, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen

Jessica Slove Davidson, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Isabell Stensson, Östersjöcentrum

Sektionen för geo- och miljövetenskap

Malin Stenberg de Serves, Institutionen för naturgeografi
Elisabeth Däcker, Institutionen för geologiska vetenskaper

Kansliets representanter:

Lina Enell, kommunikatör
Per Nordström, kommunikatör
Carl-Johan Högberg, utbildningsledare

Studeranderepresentant

Ordinarie: Cecilia Bergqvist, doktorand på Institutionen för biokemi och biofysik