Sammansättning

Ordförande (utses av dekanus), två representanter per sektion, en representant från  Grundutbildningsberedningen med personlig suppleant och tre studentrepresentanter (utses av kåren). Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Ordförande: Eva Sverremark Ekström, MBW

Matematisk-fysiska sektionen

Annica Ekman, MISU
Anders Hagberg, Matematiska institutionen

Kemiska sektionen

Lina Larsson, KÖL
Erik Lindahl, DBB

Biologiska sektionen

Tina Elfwing, ÖC
Niclas Kolm, Zoologi

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Elisabeth Däcker, IGV
Malin Stenberg de Serves, NG

Grundutbildningsberedningen

Ordinarie: Alasdair Skelton, IGV
Suppleant: Ann-Kristin Eriksson Wiklund, ACES

Studentrepresentant

Suppleant: Raka Paul

Kanslistöd

Sanna Lundsten, kommunikatör områdeskansliet för naturvetenskap