Ledamöter

Ordförande: Joakim Edsjö, Fysikum

Delportfölj centralt stöd

Karl Hagström, Stockholm resilience centre/Biologiska sektionen, Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Delportfölj digitala kanaler

Niclas Kolm, Zoologiska institutionen/Biologiska sektionen

Delportfölj forskningsstöd

Nicole Pamme, Institutionen för material- och miljökemi/Kemiska sektionen

Delportfölj lärandestöd

Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi/Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Delportfölj studieadministrativt stöd

Fredrik Hellberg, Fysikum/Matematisk-fysiska sektionen