Ledamöter

Ordförande

Joakim Edsjö, Fysikum

Delportfölj centralt stöd

Karl Hagström, Stockholm resilience centre/Biologiska sektionen, Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Delportfölj digitala kanaler

Niclas Kolm, Zoologiska institutionen, Biologiska sektionen

Delportfölj forskningsstöd

Nicole Pamme, Institutionen för material- och miljökemi, Kemiska sektionen

Delportfölj lärandestöd

Gustaf Hugelius, Institutionen för naturgeografi, Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Delportfölj studieadministrativt stöd

Fredrik Hellberg, Fysikum, Matematisk-fysiska sektionen