Sammansättning

Ordförande tillika IT-samordnare (utses av dekanus), fem representanter varav en representant i delportfölj centralt stöd, en representant i delportfölj digitala kanaler, en representant i delportfölj forskningsstöd, två representanter i delportfölj lärandestöd (en med inriktning pedagogiskt stöd och en med inriktning studieadministration) och två studentrepresentanter (utses av kåren). Dessutom ingår en representant som utses gemensamt av de bägge områdena som representant i delportfölj lärandestöd för att tillvarata lärarutbildningens intressen. Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Ordförande: Sten Hellman, Fysikum

Delportfölj centralt stöd

Karl Hagström, Stockholm resilience centre

Delportfölj digitala kanaler

Niclas Kolm, Zoologi/Biologiska sektionen

Delportfölj forskningsstöd

Erik Lindahl, DBB/Kemiska sektionen

Delportfölj lärandestöd

Regina Lindborg, NG/Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Delportfölj studieadministrativt stöd

Fredrik Hellberg, Fysikum

Studentrepresentant

Vakant