IT-gruppen består av sex personer utsedda av områdesnämnden. Medlemmarna arbetar gemensamt för att säkerställa kärnverksamhetens inflytande över prioritering och leverans av IT. Varje medlem har särskilt ansvar över ett av följande specifika ansvarsområden: IT-samordning, lärandestöd, administrativt studiestöd, forskningsstöd, digitala kanaler samt centralt stöd. Dessutom utser de båda områdena gemensamt en person med ansvar för lärarutbildningarnas IT-stöd.

IT-samordnare

Sten Hellman, Fysikum
 

Utbildningsstöd, särskilt lärandestöd (pedagogik)

Niklas Janz, Zoologiska institutionen

 

Utbildningsstöd, särskilt administration

Ann-Kristin Östlund Farrants, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wennergrens institut

 

Forskningsstöd

Lena Mäler, Institutionen för biokemi och biofysik (DBB)

 

Digitala kanaler

Serena Nobili, Fysikum

 

Centralt stöd (inkl. fastighetsstöd)

Carina Nymark, Institutionen för miljövetenskap (ACES)
 

Lärarutbildningarnas IT-stöd

Anna Carlstedt, Områdeskansliet för humanvetenskap