Exempel på frågor som diskuteras är grundutbildningen, forskarutbildningen, ekonomi och lokaler. Beredningen förbereder även ärenden inför fakultetsnämndens sammanträden. Sektionsberedningarna sammanträder två veckor före nämndens sammanträden.

Beredningen består av minst en lärarrepresentant per institution. Dessutom får studentkåren, inom varje sektion, utse en student från grundutbildningen och en representant från forskarutbildningen för att föra deras talan.

Ledamöter

Berit Olofsson, ordförande, Organisk kemi
Erik Lindahl, vice ordförande, DBB
Martin Högbom, DBB, prefekt
Gunnar Svensson, MMK, prefekt 
Kalman Szabo, Organisk kemi, prefekt
Christian Broberger, DBB, stf prefekt
Fahmi Himo, Organisk kemi, stf prefekt
Lennart Bergström, MMK, ON-ledamot
Daniel Daley, DBB
Sue-Li Dahlroth, KÖL/MMK, SR
Arnold Maliniak, MMK, SR
Belen Martin-Matute, Organisk kemi, SR
Aji Matthew, MMK
Joseph Samec, Organisk kemi, SR
Pia Ädelroth, DBB, SR
Ahibur Rahaman, Organisk kemi (Young Faculty)