Lärarutbildningsberedningens huvudsakliga uppgift är att initiera och bereda lärarutbildningsfrågor på fakulteten, samt att vara rådgivande till Grundutbildningsberedningen (GB) i dessa frågor. En viktig arbetsuppgift för LUS är att, på uppdrag av GB, granska alla kursplaner som kan ingå i lärarutbildningen eller i fortbildningen av verksamma lärare.

LUS:s sammansättning

Ordförande:
Björn Birgersson, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
 

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie
Tony Hansson, Fysikum
Suppleant
Magnus Näslund, Institutionen för astronomi

Ordinarie
Torbjörn Tambour, Matematiska institutionen
Suppleant
Sara Woldegiorgis, Matematiska institutionen
 
Ordinarie
Iben Christiansen, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Suppleant
Veronica Jatko Kraft, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
 
Ordinarie
Auli Arvola Orlander, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
Suppleant
Lars Forsberg, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)
 

Kemiska sektionen

Ordinarie
Sue-Li Dahlroth, Institutionen för material- och miljökemi
Suppleant
Pia Harryson, Institutionen för biokemi och biofysik
 

Biologiska sektionen

Ordinarie
Ann-Kristin Östlund Farrants, Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG)
Suppleant
Kristoffer Hylander, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
 

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie
Karin Persson, Institutionen för naturgeografi
 
Suppleant
Richard Gyllencreutz, Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)

Verksamhetsföreträdare
Vakant

Kanslistöd
Karin Reuterswärd, utbildningsledare
Linn Glasser Skog, handläggare

Studentrepresentanter

Niclas Jonsberg
Disa Ahlblom-Berg