Områdesnämnden januari 2018
 

Områdesnämnden för naturvetenskap är fakultetens beslutande organ. I områdesnämnden tas beslut om exempelvis strategisk plan, budget för institutionerna, vilka läraranställningar som ska utlysas och innehållet i dessa, remissvar, studieplaner för forskarutbildningen och grundutbildningen och riktlinjer för hur vissa frågor ska hanteras. Områdesnämndens protokoll.

 

Dekanus Prodekanus Grundutbildningsberedningen
Matematiska- fysiska sektionen Kemiska sektionen Biologiska sektionen

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Fackliga representanter Studeranderepresentanter

    
 

Dekanus

Professor Henrik Cederquist
Fysikum
cederq@fysik.su.se
 

 

 

 

 

 

 

 

Prodekanus

Professor Ylva Engström
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut
ylva.engstrom@su.se

 

 

 

 

 

 

------------------------------

Grundutbildningsberedningen

Ordförande
Professor Joakim Edsjö
Fysikum
edsjo@fysik.su.se

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande

Professor Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
alasdair.skelton@geo.su.se

 

 

------------------------------
Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie ledamöter

Sektionsdekan, professor Tom Britton
Matematiska institutionen
tom.britton@math.su.se

 

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande, universitetslektor Maria Andrée  
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
maria.andree@mnd.su.se

Professor Annica Ekman
Meteorologiska institutionen
annica@misu.su.se

Gruppsuppleant
Professor Sten Hellman
Fysikum
sten@fysik.su.se

------------------------------

Kemiska sektionen

Ordinarie ledamöter

Sektionsdekan, professor Berit Olofsson
Institutionen för organisk kemi
berit.olofsson@su.se

 

 

 


 

 

 


 

Vice ordförande, professor Niklas Hedin
Institutionen för material- och miljökemi
niklas.hedin@mmk.su.se

Professor Lena Mäler
Institutionen för biokemi och biofysik
lena.maler@dbb.su.se

Gruppsuppleant
Professor Einar Hallberg
Institutionen för biokemi och biofysik
einar.hallberg@dbb.su.se
 

------------------------------

Biologiska sektionen

Ordinarie ledamöter

Sektionsdekan, professor Sören Nylin
Zoologiska institutionen
soren.nylin@zoologi.su.se

 

 

 


 

 

 

Vice ordförande, professor Catarina Rydin
Institutionen för ekologi miljö och botanik  
Catarina.Rydin@su.se

Professor Eva Sverremark Ekström
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
eva.sverremark@su.se

Gruppsuppleant
Professor Mattias Mannervik
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut
mattias.mannervik@su.se

------------------------------

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie ledamöter

Sektionsdekan, professor Barbara Wohlfarth
Institutionen för geologiska vetenskaper
barbara@geo.su.se

 

 

 

 

 

 

Vice ordförande, universitetslektor Jerker Jarsjö
Institutionen för naturgeografi
jerker.jarsjo@natgeo.su.se

Professor Christina Rudén
Institutionen för miljövetenskap
christina.ruden@aces.su.se

Gruppsuppleant
Universitetslektor Steffen Holzkämper
Institutionen för naturgeografi
steffen.holzkaemper@natgeo.su.se

------------------------------

Fackliga representanter

Jessica Slove Davidson, ordinarie Saco-rådet
 
Mona Hverven, suppleant Saco-rådet
Christophe Premat, ordinarie ST
christophe.premat@su.fortroendevalda.se

Daniel Emanuelsson, suppleant ST
daniel.emanuelsson@mmk.su.se

--------------------------------------------------------------------------------------

Studeranderepresentanter

Ordinarie representanter

Ordinarie: Victor Karlström, victor.karlstrom@su.se

Ordinarie: Erik Lindsund, erik.lindsund@su.se

Ordinarie: Yuan Guo, yuan.guo@su.se

Suppleant: Christina Lindström

Suppleant: Anna Knoph

Studiebevakaren, studiebevakare.natfak@sus.su.se

Suppleant: Ansvarig för studentinflytande, studentinflytande@sus.su.se