Sammansättning 2021-2023

Biologiska sektionen

Sektionen för geo- och miljövetenskap

Kemiska sektionen

Matematisk-fysiska sektionen

Grundutbildningsberedningen

 

Områdesnämndens protokoll

Naturvetenskapliga områdets möten 2021

Områdesnämnden för naturvetenskap 2018-2020