Sammansättning 2021-2023

Biologiska sektionen

Sektionen för geo- och miljövetenskap

Kemiska sektionen

Matematisk-fysiska sektionen

Grundutbildningsberedningen

Fackliga representanter

  • Ordinarie: Lukas Runsäter (ST/OFR) 
  • Ordinarie: Frida Edberg, SACO-rådet
  • Suppleant: Erica Grahn (ST/OFR)

Studentrepresentanter

  • Ordinarie: Nora Bergfeldt
  • Ordinarie: Nadia Flodgren

Områdesnämndens protokoll

Naturvetenskapliga områdets möten

Områdesnämnden för naturvetenskap 2018-2020