På tisdag 15 september kommer de ledamöter som valberedningen föreslagit inför höstens val till ny Områdesnämnd för 2021-2023 att presentera sig vid ett Zoom-webinarium. 

Åhörarlänk till webinariet: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67967592919

Program

13.00 – 13.05 Valberedningens ordförande, Ove Eriksson inleder

ca 13.05 – 14.00 De ledamöter som förslagits för nämndens olika uppdrag presenterar sig och det uppdrag de föreslagits för. Närvarande ledamöter presenterar sig i följande ordning (uppdrag inom parentes). Max 3 min/person.

 • Professor Henrik Cederquist (Vicerektor/dekanus)
 • Professor Lena Mäler (Vice ordförande/prodekan)

  Biologiska sektionen
 • Professor Catarina Rydin (Sektionsdekan och ordförande)
 • Professor Niclas Kolm (Vice ordförande)
 • Professor Eva Sverremark Ekström (Ledamot)
 • Professor Mattias Mannervik (Gruppsuppleant)

  Sektionen för geo- och miljövetenskap
 • Professor Martin Jakobsson (Sektionsdekan och ordförande)
 • Professor Regina Lindborg (Vice ordförande)
 • Professor Christina Rudén (Ledamot)
 • Universitetslektor Gustaf Hugelius (Gruppsuppleant)

  Kemiska sektionen
 • Professor Berit Olofsson (Sektionsdekan och ordförande)
 • Professor Erik Lindahl (Vice ordförande)
 • Professor Lennart Bergström (Ledamot)
 • Professor Martin Högbom (Gruppsuppleant)

  Matematisk-fysiska sektionen
 • Professor Tom Britton (Sektionsdekan och ordförande)
 • Professor Annica Ekman (Vice ordförande)
 • Universitetslektor Iben Christiansen (Ledamot)
 • Professor Göran Östlin (Gruppsuppleant)

  Grundutbildningsberedningen
 • Professor Joakim Edsjö (Ordförande)
 • Professor Alasdair Skelton (Vice ordförande)

14.00 ca – 14.05 Powerpointpresentation av de som anmält förhinder

14.05 – 14.25 Möjlighet att ställa frågor via chat (på svenska eller engelska)

14.25 – 14.30 Ove Eriksson avslutar

 

Datum och tid: Tisdag 15 september, kl 13.00-14.30
Åhörarlänk till webinariet: Presenteras på tisdagen på denna webbsida med valinformation: https://www.science.su.se/om-oss/nyheter/val-till-områdesnämnden-för-naturvetenskap-2021-2023-1.479031