Sammansättning

Ordförande (utses av dekanus), två representanter per sektion, ordförande i Informationsberedningen, en representant för samverkan inom lärarutbildning (MND), en representant för lärarfortbildning (Kemilärarnas resurscentrum, KRC) och tre studentrepresentanter (utses av kåren). Ordförande bör vara en person som ingår i AU. Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Ordförande: Martin Jakobsson, IGV

Matematisk-fysiska sektionen

Wolf Geppert, Fysikum
Garrelt Mellema, Astronomi

Kemiska sektionen

Joseph Samec, Organisk kemi
Pål Stenmark, DBB

Biologiska sektionen

Tina Elfwing, ÖC
Andrzej Wojcik, MBW

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Regina Lindborg, NG
Anna Sobek, ACES

Samverkan inom utbildning för lärare

Cecilia Caiman, MND

Samverkan inom fortbildning för lärare

Jenny Olander, KRC

Ordförande Informationsberedningen

Eva Sverremark Ekström, MBW 

Studentrepresentant

Ordinarie: Sara Kosenina