Sammansättning

Ordförande (utses av dekanus), två representanter per sektion, ordförande i Informationsberedningen, en representant för samverkan inom lärarutbildning (MND), en representant för lärarfortbildning (Kemilärarnas resurscentrum, KRC) och tre studentrepresentanter (utses av kåren). Ordförande bör vara en person som ingår i AU. Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Ordförande: Martin Jakobsson, IGV

Matematisk-fysiska sektionen

Wolf Geppert, Fysikum
Garrelt Mellema, Astronomi

Kemiska sektionen

Joseph Samec, Organisk kemi
Pål Stenmark, DBB

Biologiska sektionen

Tina Elfwing, ÖC
Andrzej Wojcik, MBW

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Regina Lindborg, NG
Anna Sobek, ACES

Samverkan inom fortbildning för lärare

Jenny Olander, KRC

Ordförande Informationsberedningen

Eva Sverremark Ekström, MBW 

Studentrepresentant

Ordinarie: Rooma Mansoor
Ordinarie: Filippo Schiavo
Suppleant: Berna Arslanoglu