Ledamöter

Ordförande: Tina Elfwing, Stockholms universitets Östersjöcentrum

Matematisk-fysiska sektionen

Ariel Goobar, Fysikum
Caroline Leck, Meteorologiska institutionen

Kemiska sektionen

Mika Sipponen, Institutionen för material- och miljökemi
Pål Stenmark, Institutionen för biokemi och biofysik

Biologiska sektionen

Mats Björk, Institutionen för ekologi, miljö och botanik
Andrzej Wojcik, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ian Cousins, Institutionen för miljövetenskap
Nina Kirchner, Institutionen för naturgeografi

Grundutbildningsberedningen

Ordinarie: Mats Johnsson, Institutionen för material- och miljökemi
Suppleant: Björn Gunnarson, Institutionen för naturgeografi