Sammansättning

Dekanus, prodekanus tillika integrationsdirektör (ID), fyra sektionsdekaner, GB-ordförande, vetenskaplig direktör (SD) och två studentrepresentanter (är även representanter i AU). Om sektionsdekan är förhindrad att delta i ett möte kan vice ordförande för sektionen ersätta vid aktuellt möte. Kanslichefen deltar i kommitténs möten.