Sammansättning

Ordförande (utses av dekanus), en lärarrepresentant per sektion (inklusive ordförande) med personlig suppleant och en studentrepresentant per sektion (utses av kåren). Om studeranderepresentanten är förhindrad att delta i möte kan en suppleant, som utses av kåren, ersätta vid aktuellt möte. Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentant och suppleant för sina respektive sektioner.

Ledamöter

Ordförande: Mattias Mannervik, MBW

Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie: Maria Deijfen, Matematik
Suppleant: Lars Arvestad, Matematik

Kemiska sektionen

Ordinarie: Andreas Barth, DBB 
Suppleant:  Göran Widmalm, Organisk kemi

Biologiska sektionen

Ordinarie: Mattias Mannervik, MBW
Suppleant: Sara Rydberg, DEEP

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie: Peter Jansson, NG
Suppleant: Helen Coxall, IGV

Studentrepresentanter

Ordinarie: Amira Pérez Liñán, Aswathy Kallazhi 
Suppleant: Divya Bharati, Filippo Schiavo, Kanwal Tariq