Vicerektor och ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika dekanus och ordförande för Naturvetenskapliga fakultetsnämnden:

Professor Anders Karlhede
Fysikum

Vice ordförande i Områdesnämnden för naturvetenskap, tillika prodekanus och vice ordförande i Naturvetenskapliga fakultetsnämnden:

Professor Ylva Engström
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

-------------------------------------------------------------
Matematisk-fysiska sektionen

Ordinarie ledamöter

Sektionsdekan och ordförande:
Professor Lars Bergström
Fysikum

Vice ordförande:
Professor Tom Britton
Matematiska institutionen

Ledamot:
Universitetslektor Maria Andrée
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

Gruppsuppleant

Universitetslektor Annica Ekman
Meteorologiska institutionen

--------------------------------------------------------------
Kemiska sektionen

Ordinarie ledamöter

Sektionsdekan och ordförande:
Professor Lennart Bergström
Institutionen för material- och miljökemi

Vice ordförande:
Professor Kerstin Iverfeldt
Institutionen för neurokemi

Ledamot:
Professor Göran Widmalm
Institutionen för organisk kemi

Gruppsuppleant

Professor Lena Mäler
Institutionen för biofysik och biokemi

------------------------------------------------------------
Biologiska sektionen

Ordinarie ledamöter

Sektionsdekan och ordförande:
Professor Sören Nylin
Zoologiska institutionen

Vice ordförande:
Professor Ann-Kristin Östlund Farrants
Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut

Ledamot:
Universitetslektor Catarina Rydin
Institutionen för ekologi, miljö och botanik

Gruppsuppleant

Universitetslektor Kristoffer Hylander
Institutionen för ekologi, miljö och botanik
--------------------------------------------------------------------------------------

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Ordinarie ledamöter

Sektionsdekan och ordförande:
Professor Cynthia de Wit
Institutionen för tillämpad miljövetenskap

Vice ordförande:
Professor Barbara Wohlfarth
Institutionen för geologiska vetenskaper

Ledamot:
Professor Sara Cousins
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Gruppsuppleant

Professor Magnus Breitholz
Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM)

------------------------------------------------------------------------------------

Grundutbildningsberedningen

Ordförande

Professor Clas Hättestrand
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Personlig suppleant och vice ordförande

Professor Joakim Edsjö
Fysikum

------------------------------------------------------------------------------------

Yrkeslivsrepresentation

Ordinarie ledamöter

Saied Esmaeilzadeh, Serendipity Innovations

Personlig suppleant

Eva Thörnelöf, Naturvårdsverket