Protokoll 2021

ON möte 210909

Protokoll 210909 (174 Kb)

ON möte 210603

Protokoll 210306 (154 Kb)

Extra ON 210422

Extra ON protokoll 210422 (145 Kb)

 • Bilaga 11 ON 210422 (154 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i datadriven cell- och molekylärbiologi

ON möte 210331

Protokoll 210331 (179 Kb)

 • Bilaga 7 ON 210331 (106 Kb)  Beslut avseende fördelning av tillfällig förstärkning av basanslaget för forskningen
 • Bilaga 8 ON 210331 (325 Kb)  Behov av lektorat med undervisningsprofil vid Matematiska institutionen
 • Bilaga 9 ON 210331 (276 Kb)  Anställningsprofil för universitetslektorat i matematikämnets didaktik
 • Bilaga 10 ON 210331 (83 Kb)  Sammansättning och uppdrag till en arbetsgrupp för en framtida organisation inom Kemiska sektionen

ON möte 210204

Protokoll 210204 (184 Kb)

 • Bilaga 1 (398 Kb)  Områdesnämndens organisation 2021-2023 
 • Bilaga 2a-j (309 Kb)  Utseende av ledamöter 
 • Bilaga 3. (510 Kb)  Delegationsordning ON 210204 
 • Bilaga 4. (111 Kb)  Programråd i mall_efter ON 210204
 • Bilaga 5. (177 Kb)  Ämneskrav ÄLU HT21 (rev. 210204)
 • Bilaga 6 (320 Kb)  Åtgärdsplan 2021-2022

 

Protokoll för 2020

Protokoll arkiv