ON möte 211202

ON protokoll 211202 (171 Kb)

 • Bilaga 17 ON 211202 (201 Kb)  Anställningsprofil för universitetslektor i naturgeografi
 • Bilaga 18 ON 211202 (399 Kb)  Anställningsprofil för professor i Experimentell kemisk ytfysik
 • Bilaga 19 ON 211202 (75 Kb)  Beslut - utbildning med fokus på ledarskap ur ett jämställdhetsperspektiv för forskningsledare
 • Bilaga 20 ON 211202 (93 Kb)  Beslut - arbetsgrupp att se över Naturvetenskapliga områdets fördelning av anslagsmedel för forskning och forskarutbildning 
 • Bilaga 21 ON 211202 (71 Kb)  Beslut - sammansättning av GB och GB-AU med anledning av förändringarna i lärarutbildningarnas organisation 
 • Bilaga 22 ON 211202 (202 Kb)  Utbildningsplan för KPU
 • Bilaga 23 ON 211202 (104 Kb)  Finansiering av SNIC 2022
 • Bilaga 24 ON 211202 (242 Kb)  Angående kompensation i samband med införande av ny enhetshyra 
 • Bilaga 25 ON 211202 (3059 Kb)  Naturvetenskapliga områdesnämndens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2022

ON möte 211021

ON protokoll 211021 (148 Kb)

ON möte 210909

Protokoll 210909 (174 Kb)

ON möte 210603

Protokoll 210306 (154 Kb)

Extra ON 210422

Extra ON protokoll 210422 (145 Kb)

 • Bilaga 11 ON 210422 (154 Kb)  Anställningsprofil för biträdande lektor i datadriven cell- och molekylärbiologi

ON möte 210331

Protokoll 210331 (179 Kb)

 • Bilaga 7 ON 210331 (106 Kb)  Beslut avseende fördelning av tillfällig förstärkning av basanslaget för forskningen
 • Bilaga 8 ON 210331 (325 Kb)  Behov av lektorat med undervisningsprofil vid Matematiska institutionen
 • Bilaga 9 ON 210331 (276 Kb)  Anställningsprofil för universitetslektorat i matematikämnets didaktik
 • Bilaga 10 ON 210331 (83 Kb)  Sammansättning och uppdrag till en arbetsgrupp för en framtida organisation inom Kemiska sektionen

ON möte 210204

Protokoll 210204 (184 Kb)

 • Bilaga 1 (398 Kb)  Områdesnämndens organisation 2021-2023 
 • Bilaga 2a-j (309 Kb)  Utseende av ledamöter 
 • Bilaga 3. (510 Kb)  Delegationsordning ON 210204 
 • Bilaga 4. (111 Kb)  Programråd i mall_efter ON 210204
 • Bilaga 5. (177 Kb)  Ämneskrav ÄLU HT21 (rev. 210204)
 • Bilaga 6 (320 Kb)  Åtgärdsplan 2021-2022