Delegationsordning

Delegationsordning

Här återfinns delegationsordningar för universitetet och Områdesnämnden för naturvetenskap. Huvudprincipen vid Stockholms universitet är att beslut inte ska fattas på högre nivå än vad frågans beskaffenhet kräver.

Beslutsordning och delegeringar för utbildning på forskarnivå

Här följer en sammanställning över vilka instanser som beslutar över och har ansvar för olika aspekter av utbildning på forskarnivå.

kontakt

Postadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Stockholms universitet
SE-106 91 Stockholm, Sweden

Besöksadress

Områdeskansliet för naturvetenskap
Universitetsvägen 10 A
Södra huset, A3
Stockholms universitet

Hitta till oss

Fakturafrågor

Ewa Lach
Tel nr 08-16 25 25
E-post: ewa.lach@su.se

E-post och telefonnummer till: