Här hittar du som är anställd eller student inom den Naturvetenskapliga fakulteten information som rör dig och din arbetsplats. Verksamheten vid högskolorna styrs främst av Högskolelagen och Högskoleförordningen. Denna kompletteras av beslut på lokal nivå som fattas bland annat i universitetsstyrelsen, områdesnämnden och institutionsstyrelsen, samt av rektor, dekanus och prefekter. De beslut, regler, mallar, riktlinjer m.m. som gäller vid Naturvetenskapliga fakulteten finner du under respektive kategorier till vänster.