Fakultetens befordringsnämnd har tidigare bedömt att kurserna Universitetspedagogik I, 3 hp och Universitetspedagogik II, 4,5 hp som för ett antal år sedan gavs av Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet, tillsammans motsvarar 15 hp i högskolepedagogisk utbildning som är ett krav för befordran till professor. Områdesnämnden beslutar att denna motsvarandebedömning inte längre görs för ansökningar som lämnas in efter den 30 juni 2023 (delegationsbeslut dekanus, 2021-11-02)