Här finns dokument och riktlinjer som gäller anställning av lärare vid Naturvetenskapliga fakulteten. 

Mallar för anställningsprofiler

Instruktioner för profiler och missiv, ON 2020-12-01

Mall anstprofil UL sv o eng ON 2017-10-25 ON del 2018-02-07

Mall anstprofil Prof sv o eng ON del 2018-02-07

Mall anstprofil Bitr L 5 år sv o eng BESLUT ON 2017-12-06