Läraranställningar och rekrytering
Befordran
Docentur

 

Delegation av beslut i anställningsärenden inom det naturvetenskapliga området

Läraranställningar och rekrytering

Lärarrekryteringsrutiner

Lathund för läraranställningar

Instruktioner och mallar för anställningsprofiler  

Instruktioner för profiler och missiv

Mall anställningsprofil för universitetslektor sv o eng (ON 2017-10-25, rev ON 2024-03-27) (31 Kb)

Mall anställningsprofil för professor, sv o eng (ON del 2018-02-07, rev ON 2024-03-27) (31 Kb)

Mall anställningsprofil för biträdande lektor 5 år sv o eng (ON 2017-12-06, rev ON 2024-03-27) (28 Kb)

Kriterier för anställning

Bedömningskriterier vid anställning av biträdande lektor, universitetslektor och professor inom den naturvetenskapliga området

Instruktioner till sakkunniga

Instruktioner till sakkunniga

Sakkunniggranskning vid stort antal sökande

Sakkunniggranskning vid stort antal sökande till utlyst läraranställning

Gästprofessor och adjungerad professor 

Anställning som adjungerad professor respektive gästprofessor vid det naturvetenskapliga området

Affilierade forskare och professorer

Utnämning av affilierade forskare och professorer - Medarbetarwebben

Tidsbegränsad anställning som lärare

Rutin vid tidsbegränsad anställning av lärare (ej professor)

Anställning av lärare efter pensionsavgång

Regler för pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång - Medarbetarwebben

Befordran

Ansökan om befordran inom naturvetenskap

Mall ansökan om befordran kompletterande anvisningar ON(del) 2021-01-25 (80 Kb)

Befordran från biträdande lektor till universitetslektor

Kriterier vid befordran till universitetslektor och professor

Handläggningsordning för befordran från biträdande lektor till universitetslektor

Angående ansökan om befordran från biträdande lektor till universitetslektor

Frivillig halvtidsrådgivning till biträdande lektorer

Samordning med docentansökan

Befordran från universitetslektor till professor

Kriterier vid befordran till universitetslektor och professor

Handläggningsordning för befordran till professor

De sakkunnigas uppdrag vid befordran till professor

Angående kurserna Universitetspedagogik I och Universitetspedagogik II

Docentur

Ansökan riktlinjer och handläggning 

Docentansökan riktlinjer, handläggningsordning och docentföreläsningsinstruktiner inom det naturvetenskapliga området

Docentansökan - mall för redovisning av undervisade kurser (206 Kb)

Samordning med ansökan om befordran från biträdande lektor till universitetslektor eller nyligen rekryterad universitetslektor

Samordning med ansökan om befordran från biträdande lektor till universitetslektor eller nyligen rekryterad universitetslektor

Arvode

Arvode sakkunniga och opponent rev ON 2020-04-01