Ansökan

Hur ansökan ska vara utformad beslutas av institutionsstyrelsen. Information om utformning av ansökningar ska vara skriftlig och finnas tillgänglig på institutionens webbplats. Kontakta institutionens för mer information.

Beslut om antagning

Institutionsstyrelsen fattar beslut om antagning av student till utbildning på forskarnivå som avser att leda till doktorsexamen. Om utbildningen endast ska leda till licentiatexamen fattas beslutet istället av sektionsdekanus. Detta sker endast i undantagsfall, det vanligaste är att man antar till forskarutbildning med doktorsexamen som slutmål.

Det är även sektionsdekanus som fattar beslut om doktorand ska antas med annan finansiering än doktorandanställning eller utbildningsbidrag och inte anställas som doktorand de två sista åren av utbildningen.