Hantering av dispens från kravet på undervisning och examination på distans, Naturvetenskapliga området 2020-05-04

Delegation av beslut om undantag från undervisning på distans 2020-05-04

Mall för ansökan om dispens från kravet på undervisning och examination på distans, Naturvetenskap (121 Kb)

Regler och riktlinjer gällande undervisning på grundnivå och avancerad nivå under vårterminen och sommaren 2020, föranlett av det nya coronaviruset (som ger sjukdomen Covid-19). Reviderad 2020-04-15

Beslut om avsteg från fastställda kursplaner med anledningen av det nya coronaviruset (som ger sjukdomen Covid-19). Reviderad 2020-04-15

200415 Missivmall - kursplan - corona (122 Kb)

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under det pågående coronavirus-utbrottet

Generella riktlinjer för VFU vid Stockholms universitets lärarprogram under VT 20 Reviderad 2020-04-24

Beslut generella riktlinjer för VFU under VT 20 Reviderad 2020-05-04

 

För mer information, se su.se/corona