Regler och riktlinjer för undervisning på grund- och avancerad nivå (131 Kb)  (t.o.m. höstterminens slut 2021-01-17), föranlett av det nya coronaviruset (som ger sjukdomen Covid-19). Reviderad 2020-04-15 och 2020-06-10

Hantering av dispens från kravet på undervisning och examination på distans, Naturvetenskap (34 Kb)  2020-05-04

Delegation av beslut om undantag från undervisning på distans (106 Kb)  2020-05-04

Ansökan om dispens från kravet på undervisning och examination på distans, Naturvetenskap (mall) (121 Kb)

Beslut om avsteg i kursplaner med anledning av coronaviruset (93 Kb)  med anledningen av det nya coronaviruset (som ger sjukdomen Covid-19). Reviderad 2020-04-15

Missivmall - kursplan - corona - 200415 (122 Kb)

Disputationer och licentiatseminarier – rekommendationer under pågående coronavirus-utbrott 20200529 Reviderad 20200529. 

Generella riktlinjer för VFU vid Stockholms universitets lärarprogram under VT 20 (322 Kb)  Reviderad 2020-04-24

Beslut generella riktlinjer för VFU under VT 20 (40 Kb)  Reviderad 2020-05-04

 

För mer information, se su.se/corona